استخدام چهار کارمند خانم

سامانه حامیان رفاه دانشجویان راه اندازی شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم سامانه حامیان رفاه دانشجویان را در راستای ایجاد آسایش و رفاه بیشتر برای دانشجویان با استفاده از کمک خیرین راه اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  سامانه حامیان رفاه دانشجویان را راه اندازی کرد.

خیران با ورود به این سامانه به نشانی https://hami.swf.ir/Home/Index می توانند در بخش های تجهیز سراهای دانشجویی، مشارکت در ساخت سراهای دانشجویی، پرداخت تسهیلات دانشجویی و کالا و خدمات، کمک به رفاهِ دانشجویان، کمک هزینه ی درمان، کمک  هزینه تغذیه، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک به پایان نامه های دانشجویی، تعمیر و تجهیز آشپزخانه ها و سلف سرویس های دانشجویی، ازدواج و … صندوق رفاه دانشجویان را یاری کنند.

نیازهای اضطراری دراین سامانه با رنگ قرمز مشخص شده است که در حال حاضر تامین بخشی از هزینه های ضروری تحصیلی دانشجویان مستعد کم بضاعت و تامین خدمات رفاهی دانشجویان از نیازهای اضطراری است که مشخص شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار