نیکان

سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ مشخص شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: برای سومین سال متوالی در سال ۱۳۹۹ و با مشارکت مراکز آموزش علمی­ کاربردی، واحدهای ستادی و استانی این دانشگاه، مراکز آموزشی ارزیابی و سطح  بندی شدند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: نتایج این سطح بندی در سامانه سطح ‌بندی به نشانی crs.uast.ac.ir با دسترسی اختصاصی در اختیار هر کاربر قرار گرفته است.

وی گفت: در فرآیند مذکور مراکز بر اساس مدلی مشتمل بر ۸ عامل، ۵۸ ملاک و ۱۸۳ نشانگر ارزیابی و با احتساب امتیازات کسب شده، تعیین سطح شدند که بر این نتایج ۲۲۵ مرکز در سطح دو، ۲۳۵ مرکز در سطح سه و ۱۸ مرکز در سطح چهار قرار گرفتند.

محمدزاده افزود: سطوح تعیین شده مبین وضعیت جاری هر یک از مراکز آموزش علمی کاربردی بوده و نتایج حسب سطح عملکرد و میزان تحقق توصیه ­های اصلاحی؛ در ارزیابی ­های بعدی متغیر است.

وی عنوان کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی متناسب با نتایج کسب شده در دو جنبه سطح­ بندی شدند. نخست براساس نتایج حاصل از ارزیابی سال جاری در سطوح چهارگانه و زیر سطح­ های مربوط به آن تعیین وضعیت شده و سپس باتوجه به سیر تحولی عملکرد سال جاری در قیاس با ارزیابی گذشته بسته به میزان تغییر نمره در یکی از حالت­های پیشرفت، مانا و پسرفت قرار گرفتند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: بنابر موارد مذکور، میزان و نوع بهره­ مندی مراکز از تدابیر نظارتی در قالب بسته­ های تشویقی، حمایتی، هدایتی و هشداری تابع قواعد و نتایج این بررسی­ ها است. علاوه بر آن عملکرد ۱۰ مرکز برتر علمی کاربردی در کشور و مراکز برتر هر استان به ترتیب توسط رئیس و معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی تقدیر شد.

وی خاطرنشان کرد: به ­منظور تبیین شفاف مولفه ­های موثر در کیفیت آموزش­ های علمی کاربردی، هدایت و ترغیب مراکز آموزشی برای پرداختن به امور دارای اولویت، متناسب با نتایج و سطح هر مرکز، تمهیدات و ضرورت­ های اصلاحی به تفکیک نشانگرها تبیین و در بخش گزارش ­های سامانه مذکور قابل دسترسی است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار