نیکان

سهم فارغ التحصیلان از بیکاران کشور ۴۰ درصد شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، در تابستان ۹۹ سهم جمعیت فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۷ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین گزارش مرکز آمار ایران از چکیده نتایج نیروی کار تابستان 99، بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی، نشان می دهد 14.9 درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 2.3 درصدی در تابستان 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

در تابستان 99 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران 40.7 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که سهم جمعیت مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.1 درصد کاهش داشته است.

در تابستان 99سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 24.4 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که سهم این جمعیت نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 درصد کاهش یافته است.

بحران بیکاری و اشتغال ,

بحران بیکاری و اشتغال ,

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار