سهم ۴۵ درصدی صنایع کوچک از اشتغال واحدهای صنعتی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بررسی آمارها نشان می‌دهد که تا پایان فروردین‌ماه امسال، ۴۵ درصد اشتغال واحدهای صنعتی متعلق به صنایع کوچک بوده است.

صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه صنعتی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار است. اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط به عنوان یکی از مؤلفه‌های حمایتی می‌تواند در پیمایش مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال تاثیرگذار باشد و دستاوردهای مهمی را برای این حوزه به ارمغان بیاورد.

در ایران نیز حمایت از بنگاه‌های اقتصادی زودبازده کوچک و متوسط برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد درآمد، اشتغال و کاهش فقر نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است و مصداق این مطلب آمارهای منتشر شده از وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی در سال گذشته بوده است.

به گزارش ایرنا، براساس آخرین آمار، ۵۲ درصد از صنایع کشور مربوط به صنایع کوچک است، به عبارتی ۲۳ هزار و ۵۵۰ واحد صنعتی کوچک در کشور فعالیت می‌کنند که از لحاظ تعداد بیشترین میزان را در میان صنایع کشور دارند.

بررسی نمودارها نشان می‌دهد میزان اشتغال در صنایع کوچک در مقایسه با صنایع دیگر نیز قابل ملاحظه است. به این صورت که ۴۵۱ هزار و ۶۰۹ نفر در بخش صنایع کوچک شاغل هستند که ۴۵ درصد میزان اشتغال در صنایع را شامل می‌شود.

صنایع بزرگ رتبه دوم اشتغال در بخش صنایع را به خود اختصاص داده است. سال گذشته یک هزار و ۴۷ واحد صنعتی بزرگ در کشور وجود داشت که ۲۳۲ هزار و ۷۳۶ نفر در این بخش مشغول بودند.

براساس این گزارش در ۲ هزار و ۱۴۶ واحد صنعتی متوسط فعال در کشور، ۱۳۹ هزار و ۷۹ نفر شاغل هستند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار