رزومه

آرمان

سه ماه فرصت برای اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

مدیر کل تامین اجتماعی خوزستان گفت : کارفرمایان واحدهای تولیدی ، معدنی و خدماتی خوش حساب که به دلایل آثار تحریم ها ، نوسانات ارز یا حوادث غیرقابل پیش بینی از پرداخت حق بیمه کارگران خود بازمانده اند برای بهره مندی ازبخشودگی جرائم بیمه ای سه ماه فرصت دارند.

محمود یارعلیزاده در نشست تخصصی تبیین قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب تامین اجتماعی استان اظهار کرد : کارفرمایان در صورتی مشمول استفاده از قانون بخشودگی جرایم می شوند که به تعهدات خود عمل کرده و دارای سابقه ۴ ماه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کامل و به موقع در یک دوره ۱۸ ماهه قبل از وقوع بحران در کارگاه خود باشند.

وی تایید وضعیت بحرانی کارگاه ها را شرط اصلی استفاده از قانون بخشودگی جرائم دانست و ادامه داد : تایید وضعیت بحرانی کارگاه در دوره ۱۸ ماهه از سوی مراجع ذیصلاح از قبیل سازمان صنعت،معدن و تجارت ، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ، ادارات تعاون ، فرمانداری ، بخشداری و با هماهنگی شعبه صورت می گیرد.

وی گفت: کلیه واحد های تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، خدماتی و پیمانکاران شامل هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی مشمول این قانون می شوند.

مدیر کل تامین اجتماعی خوزستان شرایط بهره مندی از مزایای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را عنوان کرد و اظهار کرد : کارگاه ها در زمان ارایه درخواست نباید تعطیل ، ورشکستگی و غیر فعال باشند .

یار علیزاده موضوع بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی را عنوان کرد و افزود : کلیه جرایم مربوط به بدهی های قطعی شده کارگاه های مشمول حداکثر مربوط به بازه قبل از هشتم دی ماه سال جاری است .

وی با تاکید بر اینکه مدت اجرای این قانون کوتاه است و باید به کلیه کارگاه های کوچک و بزرگ در کل استان اطلاع رسانی کنیم اظهار کرد : مدت اجرای این بخشنامه از تاریخ ۱۹ دی ماه به مدت سه ماه تا ۱۸ فروردین سال آینده می باشد که توصیه می شود در خواست قبل از پایان سال جاری به دبیر خانه شعب در سراسر استان ثبت شود تا در زمان تعیین شده به جرایم و پرونده ها رسیدگی شود .

یار علیزاده با عنوان اینکه بر این که تقسیط جرایم درکوتاه مدت درصد بیشتری از بخشودگی را شامل می شود ادامه داد : قانون بخشودگی جرایم فرصتی مناسب برای پرداخت کارگاه های کم توان است و کارگاه ها می توانند طبق جدول اقساط در ۱۲ قسط تا۳۰ قسط ماهانه بدهی خود رابپردازند که متناسب با تعداد اقساط از یک تاصد درصد بخشودگی بهره مند می شوند و هرچه تعداد قسط ها بیشتر شوند میزان بخشودگی کمتر می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان نحوه اقدام کارفرما ها را برای درخواست رسیدگی به بخشودگی جرایم را مراجعه به شعب مربوطه عنوان کرد و ادامه داد: کارفرمایان مشمول قانون با مراجعه به کلیه شعب استان با توجه به حوزه ثبت کارگاه خود اقدام به تکمیل و ارایه و ثبت درخواست کتبی در دبیر خانه شعبه مبنی بر بهره مندی از بخشودگی جرایم برابر فرمت موجود در شعبه به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز مراجعه و اقدام نمایند.

یار علیزاده با بیان اینکه گفت : این سازمان به عنوان یک سازمان درآمد-هزینه ای توانسته است در سریعترین زمان ممکن و در نزدیک ترین مکان خدمات خود را به افراد تحت پوشش ارائه دهد و این سازمان هیچگونه بودجه ای از سهم نفت و مالیات دریافت نمی کند و آنچه که سازمان در یافت می کند واریز حق بیمه سهم کارگر و کارفرما است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان از اهداف اجرای این قانون، تامین و کمک به کارگاه های ورشکسته و کم تولید عنوان کرد و ادامه داد : اجرای قانون بخشودگی جرایم با هدف حمایت از کارفرماها در پرداخت حق بیمه و نوسازی صنایع است و سازمان تامین اجتماعی این بخشنامه را با عنوان عدم بازداشت تسهیلات برای کارگاه هایی که نیاز به بازسازی و بهسازی دارند طراحی کرده است.

وی با عنوان اینکه جرایم کارگاه ها تقسیط می شود افزود : بدهی کارگاه ها و کارفرماها در دوره های پیش از این قانون با ضمانت نامه های بانکی یا ارایه وثیقه صورت می گرفت و اکنون با تدوین قانون جدید کارفرما با ارایه یک فقره چک می توانند از شرایط تقسیط جریمه کارگاه خود بر خوردار شود.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که در کل کشور ۴۲ میلیون نفر عضو بیمه شده تحت پوشش دارد و مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار