نیکان

سوم مهر آخرین فرصت دانشجویان علمی کاربردی برای ثبت میهمانی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تا سوم مهر برای ثبت درخواست میهمانی فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۳ مهرماه فرصت دارند از طریق سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) نسبت به ثبت درخواست میهمانی خود اقدام کنند.
با توجه به شروع کلاس ها از ابتدای مهرماه، لازم است تمام دانشجویان متقاضی در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست و انتخاب واحد اقدام کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار