استخدام سرپرست فروش

شرایط اختصاص وام ویژه دکتری/ استفاده همزمان وام ویژه دکتری و تحصیلی امکان پذیر نیست

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه پرداخت وام ویژه دکتری اعلام شد براین اساس استفاده همزمان از وام تحصیلی و وام ویژه دکتری برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط اختصاص وام ویژه دکتری براساس آیین نامه وام های دانشجویی اعلام شد، این وام به منظور کمک به پیشبرد امور تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته و آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری پیوسته که امتحان جامع خود را با موفقیت گذرانده اند، در دوره روزانه تمام وقت دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی اعطاء می شود.

 شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه پرداخت آن به این شرح است:

شرایط اختصاصی وام ویژه دکتری:

الف-مدت استفاده از وام ویژه دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر ۸نیمسال تحصیلی درطول مقطع تحصیلی است.

تبصره ۱-چنانچه  دانشجو  به  هر  نحوی  در  یک  یا  چند  نیمسال  تحصیلی  از  وام  استفاده  ننماید،   مدت  مذکور  جزء  دوره  مندرج  در  بند  (الف) محسوب خواهد شد و حقی را برای دانشجو جهت استفاده از وام ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۲-دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری پیوسته پس از موفقیت در امتحان جامع، در صورت درخواست صرفاً می تواند از یکی از وام های تحصیلی یا ویژه دکتری استفاده کند. مشروط به اینکه مدت زمان استفاده وی از وام ویژه دکتری از ۸ نیمسال تجاوز ننماید.

ب-استفاده همزمان از وام تحصیلی و وام ویژه دکتری برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته امکان پذیر نیست.

ج-متقاضیان واجد  شرایط در  طول  مدت  فرصت  تحقیقاتی  کوتاه  مدت خارج  از  کشوربا  تأیید  استاد  راهنما  و  معاون  پژوهشی دانشگاه  محل تحصیل، مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام از ۸ نوبت و یا ۴۸ماه (در مقطع تحصیلی) تجاوز نکند، مشمول دریافت وام خواهند شد.

د-وام ویژه دکتری در نیمسال هایی که محتوای آموزشی به پایان رسیده و دانشجویان مشغول به فعالیت در امور پژوهشی و تکمیل پایان نامه یا رساله دکتری هستند، از دارا بودن شرط حداقل تعداد واحد درسی معاف است.

مدارک مورد نیاز:

الف-سند تعهدنامه الصاقی در سامانه صندوق که توسط کاربر دانشگاه یا از طریق سامانه برخط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می شود.

ب-اعلام فعالیت تمام وقت بودن دانشجودر امور آموزشی با تأیید گروه آموزشی ومعاونت دانشجویی دانشگاه از طریق سامانه آموزشی دانشگاه.

مبلغ وام ویژه دکتری:

مبلغ وام ویژه دکتری هر سال با تائید و تصویب هیات امناء تعیین و ابلاغ می شود.

براساس این گزارش، ثبت نام وام ویژه دکتری در نیم سال اول سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از روز شنبه ۱۷ آبان آغاز شده و تا ۱۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

دانشجوی روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این وام بهره مند شوند.

وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم طی یک لیست به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۴۲ ریال برای (نیم سال اول پاییز و زمستان) در سال تحصیلی ۹۹ ارائه می‌شود.

دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته می‌توانند از منابع صندوق رفاه و یا بانک طرف تعهد صندوق رفاه، به صورت هر ۶ ماه یک بار به مبلغ ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان وام ویژه دکتری دریافت کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار