شرایط دانشگاهها برای ارائه خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بسیاری از دانشگاهها همزمان با انتخاب رشته مجازین کنکور کارشناسی ارشد شرایط خود را برای اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، از تعداد ۶۶ دانشگاه که شرایط خود را برای ارائه یا عدم ارائه خوابگاه اعلام کرده اند تعداد ۵۶ دانشگاه خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد را با شرایط متفاوت ارائه می کنند.

تعداد ۱۰ دانشگاه و ۶ پژوهشگاه و مرکز پژوهشی نیز اعلام کرده اند که فاقد هر گونه امکانات خوابگاه دولتی هستند. تنها تعداد ۱۱ دانشگاه اعلام کرده اند که به همه دانشجویان خوابگاه می دهند.

سایر دانشگاه ها شرایطی از جمله دوره روزانه و اولویت رتبه قبولی و تاکید بر عدم تعهد تامین خوابگاه برای دانشجویان دوره های شبانه (نوبت دوم)، مجازی و پردیس های خودگردان را اعلام کرده اند.

همچنین علاوه بر این تعداد، ۱۰ دانشگاه اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه متاهلی هستند.

سایه شیوع کروناویروس به بخش خوابگاهی دانشگاه ها هم رسیده است و دانشگاه صنعتی مالک اشتر اعلام کرده است که به دلیل کرونا خوابگاه دانشجویی امسال ارائه نمی دهد.

جدول شرایط دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ در خوابگاه ها

ردیف دانشگاه توضیحات
۱ دانشگاه تبریز امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان
۲ دانشگاه صنعتی سهند عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه
۳ دانشگاه ارومیه ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی
۴ دانشگاه صنعتی ارومیه ارائه محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه/ امکان اسکان در خوابگاه خودگردان
۵ دانشگاه محقق اردبیلی ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی/ ارائه خوابگاه خودگردان به دانشجویان شبانه
۶ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی
۷ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ارائه محدود خوابگاه/ دانشگاه تعهد خوابگاه ندارد
۸ دانشگاه اصفهان اولویت ارائه خوابگاه با دانشجویان جدیدالورود غیربومی/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۹ دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی/ اولویت با دانشجویان روزانه
۱۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر به علت شیوع ویروس کرونا، خوابگاه نمی دهد
۱۱ دانشگاه کاشان ارائه محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه/ امکان اسکان در خوابگاه خودگردان
۱۲ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه
۱۳ دانشگاه ایلام ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۱۴ دانشگاه الزهرا (س) ارائه خوابگاه با دانشجویان روزانه غیربومی/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۱۵ دانشگاه تربیت مدرس امکان تامین خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۱۶ شعبه دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور واگذاری خوابگاه مجردی فقط به دانشجویان روزانه
۱۷ دانشگاه تهران عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه
۱۸ دانشگاه جامع امام حسین (ع) ارائه خوابگاه مجردی به تمام دانشجویان غیربومی
۱۹ دانشگاه شاهد ارائه خوابگاه دانشجویی با اخذ اجاره بها
۲۰ دانشگاه شهید بهشتی اولویت ارائه خوابگاه با رتبه قبولی/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۲۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اولویت ارائه خوابگاه با دانشجویان روزانه  غیربومی/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۲۲ دانشگاه صنعتی شریف تامین خوابگاه دانشجویان روزانه غیربومی به استثنای پردیس خودگردان و ساکنین شهرستان های تهران و البرز
۲۳ دانشگاه علامه طباطبایی اولویت ارائه خوابگاه با دانشجویان روزانه و دانشجویان دختر/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۲۴ دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۲۵ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری ارائه خوابگاه مجردی به دانشجویان بورسیه/ ارائه خوابگاه با اخذ هزینه به دانشجویان آزاد

ادامه جدول شرایط دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ در خوابگاه ها

ردیف دانشگاه توضیحات
۲۶ دانشگاه شهرکرد ارائه محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۲۷ دانشگاه بیرجند ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی
۲۸ دانشگاه تربت حیدریه ارائه خوابگاه دانشجویی خودگردان با اخذ اجاره بها
۲۹ دانشگاه صنعتی قوچان ارائه خوابگاه دانشجویی خودگردان با اخذ اجاره بها
۳۰ دانشگاه فردوسی مشهد ارائه خوابگاه خودگردان به دانشجویان نوبت دوم دختر/ عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم پسر و متاهلان
۳۱ دانشگاه صنعت نفت ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی
۳۲ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه
۳۳ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ملاثانی اهواز ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی
۳۴ دانشگاه زنجان اولویت ارائه خوابگاه با رتبه قبولی/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۳۵ دانشگاه دامغان ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی
۳۶ دانشگاه سمنان ارائه محدود خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود روزانه/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای غیر روزانه ندارد
۳۷ دانشگاه صنعتی شاهرود ارائه خوابگاه دانشجویی دولتی
۳۸ دانشگاه سلمان فارسی کازرون امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان
۳۹ دانشگاه شیراز اولویت ارائه خوابگاه با رتبه قبولی
۴۰ دانشگاه فسا امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان
۴۱ دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) قم عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه
۴۲ دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین قم ارائه خوابگاه به دانشجویان خواهر/ دانشگاه تعهد خوابگاه برای آقایان ندارد
۴۳ پردیس فارابی دانشگاه تهران عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه
۴۴ دانشگاه قم ارائه محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه/ امکان استفاده از خوابگاه خودگردان
۴۵ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه
۴۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه/ امکان استفاده سایر دانشجویان در صورت وجود ظرفیت خالی
۴۷ دانشگاه صنعتی کرمانشاه امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان
۴۸ دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه
۴۹ دانشگاه لرستان محدودیت ارائه خوابگاه به دانشجویان پسر
۵۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه ساکن در خارج از استان مازندران/ عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان
۵۱ دانشگاه علم و فناوری مازندران امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان
۵۲ دانشگاه تفرش ارائه خوابگاه به تمام دانشجویان
۵۳ دانشگاه صنعتی اراک ارائه خوابگاه به دانشجویان خواهر/ عدم ارائه خوابگاه برای آقایان
۵۴ دانشگاه صنعتی همدان امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان
۵۵  دانشگاه ملایر ارائه خوابگاه به تمام دانشجویان
۵۶ دانشگاه اردکان یزد امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان

۱۰ دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی

از میان دانشگاه هایی که شرایط خود را اعلام کرده اند ۱۰ دانشگاه شامل، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، دانشگاه گلستان، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه سوسنگرد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر (واحد کرج)، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه دولتی و امکانات خوابگاهی هستند و تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارند.

دانشگاه های فاقد خوابگاه متاهلی

همچنین ۱۰ دانشگاه هم اعلام کرده اند که ممکن است برای دانشجویان مجرد بتوانند خوابگاهی در حد امکانات دانشگاه فراهم کنند اما این دانشگاه ها فاقد خوابگاه متاهلی هستند. این دانشگاه ها شامل دانشگاه اصفهان، دانشگاه ایلام، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه هنر، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، دانشگاه زنجان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هستند.

وضعیت ارائه خوابگاه در پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی

در میان مراکز آموزش عالی که دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرند تعداد ۸ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی نیز قرار دارند که از میان  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی دارای امکانات خوابگاهی است و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برای دانشجویان غیر بومی تسهیلات خوابگاه دارد.

۶ پژوهشگاه و موسسه فاقد امکانات خوابگاهی هستند. پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده مطالعات واژه گزینی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه هوافضا و مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش فاقد امکانات خوابگاهی هستند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار