رزومه

آرمان

شفیع پور با حفظ سمت سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شد

دسته ها: اخبار

مسعود محمد شفیع پور با حفظ سمت سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهسازی و نوسازی اهواز ، طی حکمی از سوی معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای سازمان مسعود محمد شفیع پور شهردار منطقه یک با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی اهواز منصوب گردید.

اخبار