رزومه

آرمان چای لاغری

شوشتر خوزستان سه بار لرزید

دسته ها: اخبار استان اخبار

شهرستان شوشتر در شمال خوزستان سه بار لرزید.

صبح یکشنبه زمین لرزه ای با بزرگی سه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در ساعت ۴:۵۳ دقیقه شوشتر را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۲٫۰۴۹ و طول جغرافیایی ۴۸٫۷۹۹ در عمق هشت کیلومتری سطح زمین اتفاق افتاد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری،دو زمین لرزه دیگر به بزرگی ۲٫۳ و دو ریشتر در ساعات ۵:۰۰ و ۵:۰۲ دقیقه صبح یکشنبه شوشتر را لرزاند.

زمین لرزه دیگری به بزرگی ۲٫۸ ریشتر در ساعت ۶:۳۷ دقیقه صبح یکشنبه حسینیه خوزستان را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۲٫۵۱۹ و طول جغرافیایی ۴۸٫۰۴۰ در عمق ۱۰ کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست.

اخبار استان اخبار