رزومه

آرمان

شوش ثبت جهانی شد

دسته ها: اخبار

شوش ثبت جهانی شد

 

در اجلاس اخیر کمیته میراث جهانی یونسکو پرونده شوش از ایران مورد بررسی قرار گرفت و این شهر باستانی ثبت جهانی شد.

سی و نهمین نشست کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در شهر بن آلمان برگزار شد و هیات ایرانی به ریاست معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور دفاع از پرونده‌های شوش و میمند عازم این اجلاس شدند.

در این اجلاس هیات ایرانی ضمن ارایه گزارش‌های ادواری حفاظتی از سایت‌های میراث جهانی و دفاع از پرونده‌های شوش و میمند به پرسش‌های کشورهای عضو کمیته پاسخ دادند.

در پرونده شوش تپه باستانی آن با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه کمیته میراث جهانی در خصوص حفظ اصالت، یکپارچگی، مدیریت و حفاظت محوطه و در پرونده میمند نیز منظر فرهنگی آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

سی و نهمین نشست کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) تا ۱۷ تیر ۹۴ ادامه خواهد داشت.

اخبار