نیکان استخدام چهار کارمند خانم

شکست طرح ایجاد یک میلیون شغل در سال/ 1.2 میلیون شغل از دست رفت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بودجه سنواتی ایجاد یک میلیون شغل سالانه برای تحقق نرخ بیکاری 8 درصد در برنامه ششم را هدف گذاری کرده است اما گزارش بازار کار نشان می‌دهد در یک سال اخیر بالغ بر 1.2 میلیون شغل از بین رفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در چند سال اخیر در بودجه سنواتی کشور از محل منابع مختلف برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ۸ درصد طبق برنامه ششم توسعه برنامه ریزی صورت می‌گیرد.

سیاست اشتغال دولت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه توزیع پول از طریق تسهیلات است که معمولا با انحراف منابع روبرو بوده و هدف گذاری ایجاد سالانه یک میلیون شغل را به بیراه می‌برد.

در حال حاضر برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را می‌توان از طریق نرخ بیکاری بررسی کرد.

* افت مشارکت اقتصادی

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری فصل تابستان امسال حکایت از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را نشان می دهد و به ۴۱.۸ درصد رسیده، به عبارت دیگر در صف شاغلان و بیکاران قرار می گیرند.

جزئیات گزارش مرکز آمار گویای این واقعیت است که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر شده است.

شاخص‌های عمده بازار کار و تغییرات آن حاکی از آن است که بالغ بر یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر از افرادی که جویای کار بودند از بازار خارج شده اند این رقم برای مردان ۶۱۵ هزار نفر و برای زنان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۶۱۸ نفر است.

* وضعیت اشتغال 

در تابستان ۹۹ میزان اشتغال ثبت شده بالغ بر ۲۳ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال قبل یک میلیون ۲۰۹ هزار نفر از آن کاسته شد و از بازار کار خارج شده‌اند. از این میزان سهم زنان ۷۴۹ هزار نفر بوده است.

*کاهش بیکاری

مشارکت اقتصادی،جمعیت شاغلان و بیکاران را تشکیل می‌دهد کاسته شود به تبع آن بیکاری نیز کاهش خواهد یافت گفت.

این موضوع ناشی از خارج شدن افراد از بازار کار و عدم تمایل به جستجوی کار جدید است که می تواند ناشی از فضای بیماری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور باشد.

دو میلیون و ۴۷۷ هزار نفر در تابستان امسال بیکار شدند که نسبت به تابستان سال ۹۸ بالغ بر ۴۱۶ هزار نفر از آنها کاسته شد. از این میزان سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. ۲۶۰ هزار نفر از زنان از بازار کار خارج شدند.

* اشتغال در بخش‌های اقتصادی

 شرایط ناشی از کرونا و محدودیت فعالیت های اقتصادی و کسب و کار خدماتی بیشترین تاثیر نسبت به بخش کشاورزی و صنعت را به خود دیده است به طوری که بالغ بر ۸۱۷ هزار نفر از شاغلین بخش خدمات بیکار و از بازار کار نیز خارج شده‌اند. سهم نیروی کار خارج شده بخش کشاورزی ۳۴۶ هزار نفر و صنعت ۴۳ هزار نفر است.

به گزارش فارس، آمارها گویای شکست پروژه ایجاد سالانه یک میلیون شغل است و معلوم نیست منابع ناشی از تبصره ۱۸ بودجه در کجا مصرف شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار