رزومه

آرمان

طرح آمارگیری از نیروی کار خوزستان آغاز شد

دسته ها: اخبار استان اخبار

طرح آمارگیری از نیروی کار خوزستان آغاز شد
عملیات میدانی طرح آمارگیری نیروی کار با مراجعه به ۲۲۵۶ خانوار نمونه در مناطق شهری و روستایی خوزستان، همزمان با سراسر کشور از ۱۷ مردادماه به مدت ۲ هفته آغاز شد.

این طرح به صورت فصلی در ماه‌های میانی هر فصل اجرا می‌شود و هدف از اجرای این طرح دستیابی به شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار و تغییرات آن از قبیل وضعیت نرخ اشتغال، بیکاری و مشارکت اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تامین نیازهای برنامه‌ریزی کشور و استان در زمینه بازار کار و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه‌ها است.

بنابر گزارش اداره آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در این طرح کارشناسان آمارگیر به خانوارهای نمونه مراجعه کرده و با استفاده از تبلت و پرسشنامه‌های آماری الکترونیکی، اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های فردی، وضعیت اشتغال و بیکاری افراد خانوار جمع‌آوری می‌کنند؛ اطلاعات جمع‌آوری شده از خانوارها محرمانه است و به صورت کلی استفاده خواهد شد.

بنابراین لازم است مردم استان به منظور داشتن آمار و اطلاعات دقیق با ماموران آمارگیر که دارای کارت شناسایی معتبر هستند، همکاری کنند.

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح آمارگیری نیروی کار در ۵ ساله اخیر (۹۳ -۸۹) کمترین نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر خوزستان (۹،۹ درصد) و بیشترین نسبت اشتغال این گروه سنی (۳۱،۸) در سال ۹۳ بوده است. در همه سال‌های این دوره زمانی نرخ بیکاری زنان، بیشتر از مردان بوده و در سال ۹۳ در استان نرخ بيكاری جمعيت ۲۹-۱۵ ساله مردان و زنان به ترتیب ۱۶،۵ درصد و ۴۳،۳ درصد اعلام شده است.

اخبار استان اخبار