استخدام سرپرست فروش

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مراحل نهایی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون گفت: این طرح در مراحل نهایی بررسی قرار دارد و به زودی در کمیسیون نهایی و در صحن مجلس مطرح می‌شود.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر شهروند با بیان اینکه مجلس به دنبال ساماندهی استخدام کارکنان دولت است، گفت:‌ در حال حاضر در ادارات دولتی با دو نوع استخدام پیمانی و رسمی مواجه هستیم. این استخدام‌ها براساس قانون مدیریت کشوری صورت می‌گیرد که شمولیت آن کارکنان دولتی هستند.

وی افزود: کارکنان بخش‌های خصوصی و نهادهای عمومی و غیر دولتی نیز طبق قانون کار، قرارداد استخدامی دارند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: مجلس به دنبال ساماندهی این استخدام‌ها است و به همین منظور طرح ساماندهی استخدام‌ها در این کمیسیون در دست بررسی است.

بابایی کارنامی با بیان اینکه مجلس به دنبال تأمین امنیت شغلی کارکنان دولت و بخش‌های خصوصی و عمومی است، گفت:‌ امنیت شغلی بسیار مهم است و ما به دنبال آن هستیم تا براساس پروتکل‌های قانونی آن را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه طرح مذکور فعلاً به دنبال ساماندهی کارکنان دولت و استخدام آنها به صورت پیمانی و رسمی است، گفت: بعد از بررسی این طرح مجلس به دنبال ساماندهی استخدام‌های قانون کار و بخش خصوصی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این طرح به زودی در صحن مجلس بررسی و نهایی خواهد شد که براساس آن تمام استخدام‌های دولتی به صورت پیمانی و رستمی خواهد بود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار