نیکان

ظرفیت ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در بخش مشاغل خانگی وجود دارد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: با افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد به ۱۰ درصد می‌توان ۲.۵ میلیون شغل ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علاءالدین ازوجی در نشست ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی، گزارشی درباره تأثیر و نقش مشاغل خانگی در اقتصاد ارائه کرد و اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته مشاغل خانگی از جایگاه بالایی برخوردار است؛ با توجه به شیوع بیماری کرونا تعداد شغل‌های ایجاد شده در این حوزه در دنیا بیش از دو و نیم برابر شده است.

سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار افزود: بیش از ۹ تا ۱۱ درصد شاغلین در کشورهای توسعه یافته از جمله استرالیا، آمریکا و انگلیس را کسب و کارهای خانگی تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه در کشورهای جنوب شرق آسیا به دلیل وجود نیروی کار ارزان، اشتراک گذاری تجربیات کسب و کارهای خانگی یکی از الزامات در این حوزه است، افزود: استفاده از ظرفیت‌های مشاغل خانگی یکی از راهبردهای مهم در این کشورها محسوب می‌شود.

سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته نوع کسب و کارهای شاغلین در حوزه مشاغل خانگی، به شیوه‌های نوین گرایش دارد، تصریح کرد: مشاغل خانگی در این کشورها با ارزش افزوده بالا و با انعقاد قرارداد بین واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط، خدمات خود را از منزل ارائه می‌کنند و ۲۰ درصد از فعالیت‌های مشاغل خانگی در کشورهای توسعه یافته مربوط به این حوزه از مشاغل خانگی فعالیت دارند.

ازوجی ترکیب مشاغل خانگی در ایران در حوزه صنعت را ۴۷ درصد، در حوزه خدمات ۴۳ درصد و در حوزه کشاورزی ۱۰ درصد عنوان کرد و گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی برون رفت از معضل بیکاری دانش آموخته از جمله زنان دانش آموخته دانشگاهی در اقتصاد ایران استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی و کار از منزل است و با افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد به ۱۰ درصد می‌توان ۲.۵ میلیون شغل ایجاد کرد.

به گفته سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، عدم انسجام سیاستی برای کسب و کارهای خانگی، نادیده گرفته شدن شاغلین غیر رسمی از حمایت‌های رسمی، وجود شبه انحصار در حوزه محصولات کسب و کارهای خانگی و شناخت ناکافی بازار از جمله مهمترین محدودیت‌ها در این حوزه به شمار می‌رود.

ازوجی با بیان اینکه سهم مشاغل خانگی در کشورهای در حال توسعه ۳ الی ۴ است، تصریح کرد: این سهم در کشورهای توسعه یافته ۹ الی ۱۰ درصد است. بر اساس محاسبات و برآوردهای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال سهم شاغلین مشاغل خانگی در ایران بین ۳.۳ تا ۳.۴ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و بر اساس فعالیت‌های اقتصادی این مشاغل، تقریباً ۲.۲ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشور ایران مربوط به ارزش افزوده فعالیت‌های مشاغل خانگی است.

سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید از نگاه سنتی در این حوزه به نگاه نوین برسیم، افزود: اتصال کسب و کارهای خانگی به زنجیره ارزش، همراه سازی توسعه کسب و کارهای خانگی، به اشتراک گذاری تجربیات کسب و کارهای خانگی، گسترش مراکز مشاوره‌ای و کارآفرینی در این حوزه و تعیین نهادهای مالی و بانکی مشخص از مهمترین راهکارها برای توسعه حوزه کسب و کارهای خانگی محسوب می‌شود.

ازوجی افزود: در اقتصاد ایران مشاغل خانگی مکان محور است ولی در کشورهای موفق و پیشرو فعالیت محور هستند و نقش اصلی در تولیدات خرد و بهبود درآمد خانوارها را بر عهده دارند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار