استخدام سرپرست فروش

عدم حضور در امتحان پایان ترم منجر به غیبت و نمره صفر می شود

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

طبق آیین نامه آموزشی وزارت علوم، حضور دانشجو در امتحان پایان ترم الزامی بوده و عدم حضور در امتحان منجر به ثبت غیبت امتحانی و درج نمره صفر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آئین نامه آموزشی وزارت علوم، حضور دانشجو در امتحان پایان ترم الزامی بوده و عدم حضور در امتحان منجر به ثبت غیبت امتحانی و درج نمره صفر می‌شود.

حتی اگر ارزیابی دانشجو در طول ترم توسط استاد مربوطه انجام شده باشد و ارزش نمره پایان ترم بسیار کم باشد اما باز هم حضور دانشجو الزامی است و عدم حضور منجر به ثبت غیبت امتحانی می‌شود.

لذا حتماً دانشجویان مطابق برنامه ملزم هستند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار