رزومه

آرمان

فراخوان ارسال اثر به همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در خرمشهر آغاز شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فراخوان ارسال آثار پژوهشگران و محققان به دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر روز چهارشنبه منتشر شد.

وحید یاوری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت:این دانشگاه در نظر دارد پس از برگزاری موفق نخستین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در خرمشهر روزهای ششم و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳، دومین همایش ملی را نیز برگزار کند.

وی افزود: این همایش با هدف ایجاد بستر مشارکت، تبادل دانش و اطلاعات بین اساتید و پژوهشگران، ارائه آخرین یافته های علمی، ارزیابی ظرفیت های توسعه ای و همسویی و هم افزایی محققان و صاحبنظران حوزه دریایی، در بهمن ماه امسال برگزار می شود.

یاوری تصریح کرد:برگزاری این همایش همچنین، فرصت تبیین نقش پژوهش در حل مشکلات زیست محیطی، توسعه ای و صنعتی حوزه دریایی کشور است و به مشارکت صاحبنظران، متخصصان و اندیشمندان دانشگاه ها، مراکز علمی- پژوهشی، دستگاه های اجرایی و صنایع مرتبط با حوزه دریا نیاز دارد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ادامه داد:علاقه مندان تا ۱۵ مهر ماه فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به آدرس E-mail:msd@kmsu.ac.ir ارسال کنند.

یاوری از ‘ علوم دریایی، منابع طبیعی دریا، اقتصاد و مدیریت دریا و مهندسی دریا’ به عنوان محورهای این همایش یاد کرد و افزود:پانزدهم مهرماه مهلت ارسال آثار پژوهشگران و محققان با دبیرخانه همایش می باشد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در پایان سخنانش گفت:پایگاه اطلاع رسانی www.conf.isc.gov.ir/kmsu نیز به مظنور اطلاع رسانی این همایش طراحی و راه اندازی شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار