استخدام چهار کارمند خانم

فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعت نفت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دانشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۸ در ۹ رشته/گرایش به صورت بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

 

دانشگاه صنعت نفت در جهت اجرای آیین نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور استعدادهای درخشان از میان دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعت نفت و سایر دانشگاه های معتبر دولتی*، طبق موارد مندرج در این اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه، پس از بررسی مدارک علمی – پژوهشی متقاضیان حائز شرایط, برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ تعدادی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول ذیل پذیرش می نماید.

رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۸ دانشگاه صنعت نفت

دانشکده محل
تحصیل
کد
رشته
نام رشته گرایش
دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت بهره برداری ۱۲۵۳
مهندسی نفت حفاری ۱۲۵۳
مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری ۱۲۵۳
مهندسی فرآوری و انتقال گاز ۱۲۸۹
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت ۱۲۹۰
دانشکده نفت آبادان مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۱۲۹۳
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ۱۲۹۲
مهندسی اکتشاف نفت ۱۲۵۳
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ۱۲۶۷

 

دانشجویان دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی، فرهنگیان، غیر دولتی – غیر انتفاعی، علمی – کاربردی و فنی- حرفه ای و پردیس های بین الملل (خودگردان) و آموزش های الکترونیک مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعداد درخشان نمی باشند.

شرایط اختصاصی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه صنعت نفت

۱- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

۲- رتبه اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

۳- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته صرفاً دانشگاه صنعت نفت، که پس از گذراندن شش نیمسال (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جزء بیست و پنج درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند، نیز می توانند در این فراخوان شرکت نمایند. بدیهی است پذیرش نهایی این دانشجویان منوط به عدم تکمیل ظرفیت توسط پانزده درصد اول بند یک از دانشگاه صنعت نفت و سایر دانشگاه ها می باشد.

توجه: ردیف ۳ صرفاً برای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت قابل اجرا است و پذیرش نهایی این دانشجویان مشروط به عدم تکمیل ظرفیت پانزده درصد اول بند یک می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام ارشد بدون کنکور

۱- تکمیل کاربرگ شماره ۱ (درخواست پذیرش) و کاربرگ شماره ۲ (سوابق آموزشی و پژوهشی)

۲- تکمیل فرم اعلام رتبه با تائید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل (فرم شماره ۳) برای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه کفایت می نماید.

۳- سه قطعه عکس ۳×۴جدید

۴- تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

۵- ریزنمرات دوره کارشناسی تا پایان نیمسال ششم برای ورودی های مهر ۹۴ (حائز شرایط اختصاصی بند های ۱یا ۳)

۶- گواهی و مستندات سوابق آموزشی، پژوهشی و مدارک زبان (در صورت وجود)

۷- ارائه گواهی برای دارندگان شرط ۲ از شرایط اختصاصی (المپیاد – در صورت وجود)

۸- واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب ۱۰۴۱۵۴۳۶۲۷ بانک تجارت شعبه مرکزی آبادان به نام دانشگاه صنعت نفت

مواردی که متقاضی بایستی مورد توجه قرار دهد:

* متقاضیان لازم است تصویر مدارک ثبت نام (شامل کاربرگ های تکمیل شده) و همچنین مستندات سوابق آموزشی و پژوهشی را به صورت صحافی شده و با درج مشخصات فردی اعم از نام، نام خانوادگی، رشته تحصیلی و رشته مورد تقاضا بر روی جلد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ از طریق مراجعه حضوری و یا ارسال از طریق پست پیشتاز به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (خوزستان، آبادان، بوارده شمالی، دانشگاه صنعت نفت، دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کدپستی ۱۴۳۱۷-۶۳۱۸۷) ارسال گردد. مدارک دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

* متقاضیان لازم است در زمان تحویل تصویر مدارک مزبور به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اصل کلیه مدارک و مستندات را نیز به همراه داشته باشند. بدیهی است کلیه موارد ذکر شده صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی می باشد.

* درخواست ثبت نام به صورت غیراینترنتی امکان پذیر نمی باشد.

* پذیرش دانشجو صرفاً برای رشته – گرایش های مندرج در آگهی صورت می گیرد.

* متقاضیان حداکثر در دو رشته – گرایش ( رشته –گرایش مقطع کارشناسی و رشته – گرایش مرتبط با آن) امکان ثبت نام دارند که باید در دو فرآیند جداگانه اقدام به ثبت نام نمایند و برای هر کدام، هزینه ثبت نام جداگانه پرداخت کنند.

* در صورت احراز هر گونه مطالب خلاف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله ای از پذیرش و یا تحصیل، از ادامه کار وی جلوگیری و پی گیری قانونی به عمل خواهد آمد.

* نتایج بررسی سوابق و اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان صرفاً از طریق سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار