رزومه

آرمان

فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه ایلام در سال ۹۶

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه ایلام در سال ۹۶

دانشگاه ایلام برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در ۴۹ رشته/گرایش، دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش می‌نماید.

دانشگاه ایلام برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بر اساس آیین نامه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۵ و اصلاحیه­های شماره ۲۱/۱۱۴۳۷۴ و ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ ۹۴/۵/۲۴ در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. متقضیان بایستی فرم­های مربوطه (فرم های شماره ۱و ۲) را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ با پست پیشتاز به آدرس دفتر استعداد های درخشان دانشگاه ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز:

  1. تکمیل فرم شماره ۱ و ۲
  2. یک قطعه عکس
  3. ریز نمرات دوره کارشناسی
  4. تصویر کارت ملی و شناسنامه
  5. فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۷۸۷۵۳۰۷۱۱۱ به نام تمرکز درآمدهای دانشگاه

فهرست رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۶ دانشگاه ایلام

ردیف عنوان رشته تحصیلی ردیف عنوان رشته تحصیلی
۱ آموزش زبان انگلیسی ۲۶ علوم باغبانی-گیاهان زینتی
۲ علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی ۲۷ مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک
۳ فقه و مبانی حقوق اسلامی ۲۸ مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی
۴ علوم قرآن و حدیث ۲۹ باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
۵ فلسفه و کلام اسلامی ۳۰ باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزیها
۶ تاریخ تشیع ۳۱ مهندسی باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
۷ علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل ۳۲ علوم و مهندسی اب- سازه های آبی
۸ ریاضی کاربردی- آنالیز عددی ۳۳ مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی
۹ ریاضی محض-آنالیز ۳۴ علوم دامی- تغذیه طیور
۱۰ ریاضی محض-جبر ۳۵ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- مدیریت و تحلیل سامانه
۱۱ ریاضی محض-هندسه ۳۶ توسعه روستایی
۱۲ زبان شناسی همگانی ۳۷ ژنتیک و به نژادی گیاهی
۱۳ زبان و ادبیات فارسی- نظریه و نقد ادبی ۳۸ بیماری شناسی گیاهی
۱۴ زبان و ادبیات عرب ۳۹ مهندسی زراعت
۱۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی ۴۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم- انرژیهای تجدید پذیر
۱۶ شیمی آلی ۴۱ مدیریت و کنترل بیابان
۱۷ شیمی تجزیه ۴۲ مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
۱۸ شیمی فیزیک ۴۳ علوم اجتماعی- امطالعات فرهنگی
۱۹ شیمی معدنی ۴۴ مدیریت سازمان های دولتی-مالی و اقتصادی
۲۰ علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۴۵ مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی
۲۱ کارآفرینی- کسب و کار جدید ۴۶ مهندسی آبخیزداری
۲۲ فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ۴۷ مهندسی مکانیک بیوسیستم- فن آوری پس از برداشت
۲۳ مهندسی انرژی های تجدید پذیر ۴۸ بافت شناسی
۲۴ مدیریت حاصلخیزی و زیست فن اوری خاک- بیولوژی ۴۹ انرژی معماری
۲۵ باکتری شناسی    
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار