رزومه

آرمان

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

داوطلبان واجد شرایط دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس تا پایان فروردین ماه مهلت دارند نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان”، آیین شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶، براساس آیین نامه فوق و اصلاحیه آن و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند.

جهت مشاهده شرایط اینجا کلیک نمایید

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار