نیکان استخدام چهار کارمند خانم

فردا پایان مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دانشجویان دانشگاه پیام نور تا فردا ۲۰ مهر برای ثبت نام و حذف و اضافه مهلت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه پیام نور تا فردا ۲۰ مهر برای ثبت نام و حذف و اضافه مهلت دارند. بنابراین امکان ثبت نام برای دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند و حذف و اضافه دروس دانشجویانی که قبلا انتخاب واحد کرده اند تا فردا یکشنبه ۲۰ مهرماه ۹۹ در سیستم  گلستان فراهم است.

دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار