استخدام چهار کارمند خانم

فرصت انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی دوباره تمدید شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فرصت انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور دوباره تمدید شد. دانشجویان از امروز ۲۵ تیرماه می توانند از این فرصت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با توجه به مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ فعالیت سامانه انتقال و میهمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور را دوباره تمدید کرد.

این تمدید در راستای مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر ایجاد ساز و کارهایی در راستای رفع موانع انتقال و میهمانی جهت به حداقل رسانیدن ترددهای بین استانی دانشجویان صورت گرفته است.

سامانه های نقل و انتقال و میهمانی توسط دانشجویان و دانشگاه های مبدا و مقصد از امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۹۹ تا چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ به مدت ۱۵ روز فعال می شود.

دانشجویان علوم پزشکی و دانشگاه‌های مبداء و مقصد با توجه به شرایط موجود فرصت دارند نسبت به ثبت، بررسی و ویرایش اعمال تغییرات در بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۸ مرداد اقدام کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار