رزومه

آرمان چای لاغری

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناسارتباطات و عملیات (پرستار و پزشک) آزمون استخدامی ۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش آموزش کشور متقاضی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشکده های علوم پزشکی آبادان و بهبهان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات (پرستار و پزشک) آزمون استخدامی ۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش آموزش کشور متقاضی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشکده های علوم پزشکی آبادان و بهبهان

بدین وسیله از پذیرفته شدگان مرحله ی اول رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات (پرستار و پزشک) آزمون استخدامی ۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش آموزش کشور متقاضی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشکده های علوم پزشکی آبادان و بهبهان دعوت می شود با در دست داشتن مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه) جهت انجام مصاحبه ی تخصصی و تست آمادگی جسمانی با توجه به تاریخ های ذکر شده زیر به محل سالن ورزشی شهید زکوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه نمایند.

تذکر : همراه داشتن لباس ورزشی و کفش ورزشی مناسب جهت رشته های کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات (پزشک) به منظور انجام تست آمادگی جسمانی الزامی می باشد.اضافه می نماید رشته کارشناس ارتباطات و عملیات (پرستار) تست آمادگی جسمانی ندارند.

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک کنید 

زمان مراجعه
کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی
آبادان و بهبهان
روز شنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ (ساعت ۸ تا ۱۴ ظهر)
کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات و
عملیات(پرستار و پزشک)دانشگاه علوم پزشکی اهواز
روز یکشنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷ (ساعت ۸ تا ۱۴ ظهر)
کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات و
عملیات(پرستار و پزشک)دانشگاه علوم پزشکی اهواز
روز دوشنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۱۸ (ساعت ۸ تا ۱۴ ظهر)
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار