رزومه

آرمان چای لاغری

قیمت خودرو در مناطق آزاد

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار
قیمت خودرو در منطقه آزاد به شرح جدول زیر است:

خودرو برند سال قیمت
اسپرت XTS Cadillac ۲۰۱۵ ۲۹۳ میلیون تومان
دوج چارجر Dodge ۲۰۱۴ ۱۵۳ میلیون تومان
کامارو chevrolet ۲۰۱۴ ۲۳۳ میلیون تومان
S550 Mercedes ۲۰۱۵ ۵۶۰ میلیون تومان
مزدا ۶ Mazda ۲۰۱۵ ۷۳ میلیون تومان
کادنزا KIA ۲۰۱۴ ۱۳۷ میلیون تومان
گیبلی Maserati ۲۰۱۴ ۲۵۲ میلیون تومان
سکویا Toyota ۲۰۱۵ ۳۵۰ میلیون تومان
رجروور اووک LandRover ۲۰۱۴ ۱۸۵ میلیون تومان
کاین Porsche ۲۰۱۵ ۴۷۵ میلیون تومان
۵۵۰i BMW ۲۰۱۵ ۳۱۰ میلیون تومان
اکسنت Hyundai ۲۰۱۴ ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
I20 Hyundai ۲۰۱۴ ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سانتافه Hyundai ۲۰۱۴ ۸۳ میلیون تومان
یاریس هاچ بک Toyota ۲۰۱۴ ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار