قیمت غذای دانشگاه‌های غیرانتفاعی مشخص شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی درباره نرخ غذاهای دانشگاه های غیرانتفاعی توضیحاتی را ارائه داد.
علی آهون منش رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به میزان قیمت غذا‌های دانشجویی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی اظهار کرد: قیمت غذای تمام شده در سال جاری برای هر دانشجو ۲۴ تا ۲۸ هزار تومان برآورد شده است، اما قیمت غذای دانشجویی که صندوق رفاه به دانشگاه‌های غیرانتفاعی اعلام کرده، ۸ تا ۱۰ هزار تومان است.

او با اشاره به اینکه پیش از بسته شدن دانشگاه‌ها بر اثرکرونا قیمت غذا‌ها ۴ تا ۷ هزار تومان بوده است، گفت: ما به التفاوت غذا در سال جاری خیلی زیاد شده است، بنابرهمین نامه‌ای بر این مبنا نوشتیم تا مقدار یارانه‌ای که دولت برای این امر می‌پردازد مشخص شود.

آهون منش با اشاره به اینکه قیمت غذا‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی بیشتر از دانشگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: هنوز تصمیمی برای پرداخت ما به التفاوت دانشگاه‌ها گرفته نشده است؛ البته قیمت غذا نمی‌تواند مانعی برای بازگشایی دانشگاه‌ها باشد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار