رزومه

آرمان

لزوم استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان برای توسعه کشاورزی خوزستان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

لزوم استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان برای توسعه کشاورزی خوزستان

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: باید از ظرفیت فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای توسعه این بخش در استان استفاده کرد.

محمدرضا بهبهانی‌نژاد امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز، با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در توسعه و اقتصاد استان خوزستان اظهار کرد: کشاورزی به دلیل نقش موثر آن در اقتصاد و در امنیت غذایی و نیز نقش مهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به چایگاه و رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سامان‌دهی و سازمان‌دهی کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست افزود: مهندسی کردن فرآیند تولید از مهمترین رسالت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است، که در این راستا باید سطح دانش و فناوریهای جدید در بخش کشاورزی ارتقا پیدا کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با انتقال دانش روز به مزارع می تواند، سطح تولیدات کشاورزی را افزایش داده و با ارتقاء مهارت و دانش کشاورزان باعث افزایش تولید و کیفیت تولیدات داخلی شود.

بهبهانی نژاد با بیان اینکه اگر ظرفیت های کشاورزی استان بیشتر مورد توجه قرارگیرد، می‌توان شاهد بهره‌برداری بیشتر در این عرصه باشیم تاکید کرد: باید از ظرفیت فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی استفاده کرد.

وی در ادامه متذکر شد: در این خصوص تعامل و همکاری دیگر دستگاهها در راستای ارتقاء بخش کشاورزی بسیار ضروری است.

بهبهانی نژاد بهره‌گیری از دانش آموختگان بخش کشاورزی را عامل توسعه بخش کشاورزی برشمرد و گفت: هر چه کار علمی‌تر صورت بگیرد قطعا بازدهی، کارایی و فراگیری آن بیشتر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در پایان با اشاره به ضرورت انتقال دانش علمی به مزارع کشاورزی گفت: اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می توانند به عنوان پلی برای انتقال دانش روز دنیا به قشر کشاورزان باشند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار