رزومه

آرمان

مجازات انتشاردهندگان عکس‌ های خصوصی

دسته ها: اخبار حوادث اخبار

از زمانی که امکان برقراری ارتباط بین انسان‌ها با پدیده‌های اجتماعی از طریق اینترنت به‌وجود آمد بخش زیادی از مسائل فردی و اجتماعی دچار تغییرات منفی و مثبت شد. در این فضا جرایمی به‌وقوع پیوست که قوانین گذشته و سنتی پاسخگوی برخورد با آن نبود.

به همین خاطر قانون با ابداع عناوین جدید در قالب عناوین گذشته مشکل برخورد با این جرایم را برطرف کرد و هم اکنون برای مجازات این افراد مشکلی وجود ندارد.

ارتکاب این دسته از جرایم بر عکس جرایم سنتی رابطه ای با فقر و بیکاری ندارد و اغلب توسط افرادی رخ می دهد که اطلاعات خوبی از کار با رایانه و اینترنت دارند. در این زمینه باید سطح آگاهی کاربران را از خطراتی که پیش رو دارند بالا برد و اقدامات پیشگیرانه نقش موثرتری نسبت به برخورد دارد.

بررسی پرونده های تشکیل شده نشان می دهد اغلب مرتکبان جرایم رایانه ای به خصوص انتشاردهندگان اسرار خصوصی شهروندان جوان بوده و بین ۱۶ تا ۳۴ سن دارند. عدم قباحت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری باعث شده برخی افراد اقدام به تعرض به حریم خصوصی کاربران به خصوص زنان و دختران کنند.

براساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای هر کس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، صدا، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.در این خصوص اصناف هم باید برخوردی جدی داشته باشند و افرادی که با سوءاستفاده از شغل خود اقدام به ارتکاب جرایم می کنند را از ادامه فعالیت در این شغل بازدارند.

اخبار حوادث اخبار