رزومه

آرمان

مدت تعهدات سهمیه خانمها در آزمون دستیاری تغییر کرد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدت تعهدات سهمیه خانمها در آزمون دستیاری تغییر کرد

وزیر بهداشت با تغییر مدت تعهدات دارای سهمیه خانمها در آزمون دستیاری که نمره آزاد را در همان رشته محل کسب کرده اند، موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اسامی واجدین شرایط سهمیه خانم ها را در آزمون دستیاری دوره های مختلف اعلام کرده است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است: «باتوجه به دستورالعمل وزیر بهداشت طی نامه ۱۰۰.۲۹۵ به تاریخ ۵ تیرماه ۹۵ در خصوص تغییر مدت تعهدات دارای سهمیه خانمها که نمره آزاد را در همان رشته محل کسب کرده است، لیست واجدین شرایط را اعلام کرد.»

فهرست افراد واجد شرایط در سهمیه خانم های دوره های ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ و رشته رادیولوژی در دوره های مختلف در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش از اسامی مطلع شوند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار