نیکان

مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی سطح بندی می شوند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در سال تحصیلی جدید مدرسان این دانشگاه سطح بندی شده و مدرسان سطوح بالاتر پرداختی بیشتری خواهند داشت.

محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:طرح سطح بندی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال تحصیلی جدید آغاز می شود.

وی ادامه داد:در حال حاضر مدرسان دانشگاه ساماندهی شده و آن مدرسانی که امکان همکاری با دانشگاه را داشتند مشخص شدند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این مدرسان که ساماندهی شده اند براساس ارزشیابی هایی که انجام می شود و براساس سوابق علمی سطح بندی می شوند.

وی افزود: در نظام پرداخت ها نیز مدرسانی که سطوح بالاتری را کسب کنند پرداخت بیشتری خواهند داشت.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار