استخدام سرپرست فروش

مدل جدید پذیرش دانشجو برای همه مقاطع تحصیلی در سال ۱۴۰۰

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون آموزشی وزارت علوم از ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشجو در همه مقاطع تحصیلی و مدل جدید پذیرش دانشجو برای همه مقاطع تحصیلی در سال ۱۴۰۰ خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم گفت: آموزش تمام زمینه‌های تخصصی مورد نیاز کشور در دانشگاه‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه تنظیم ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها از اولویت وزارت علوم در سال ۱۴۰۰ است افزود: برای ترم آینده و مهر ۱۴۰۰ بحث ظرفیت‌ها و یک مقداری تنظیم ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها مطرح است.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشجو در همه مقاطع تحصیلی و مدل جدید پذیرش دانشجو برای همه مقاطع تحصیلی یادآور شد: این تنظیم پذیرش در همه مقاطع تحصیلی اجرا خواهد شد تا مقداری پذیرش‌ها قاعده مند شود.

وی به مدل پیشنهادی تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو اشاره کرد و گفت: در مدل کنونی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته دارای مجوز، مستقل از تعداد و رتبه اعضای هیئت علمی متخصص مرتبط با رشته مذکور است.

معاون آموزش وزارت علوم به ویژگی‌های مدل پیشنهادی تخصیص ظرفیت دانشجو اشاره کرد و افزود: تخصیص ظرفیت (بر اساس بودجه دولتی و شهریه پرداز) در هر مقطع تحصیلی به کل دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و بر اساس تعداد و رتبه اعضای هیئت علمی، تخصیص ظرفیت کل مؤسسه با توجه به تعداد اعضا هیئت علمی صورت می‌پذیرد. در این فرایند، تخصیص ظرفیت تقاضا محور تقویت می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار