رزومه

آرمان

مشاغلی که بیشترین درآمد ایرانی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مشاغلی که بیشترین درآمد ایرانی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد

برسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد‌های خانوار ایرانی از محل مشاغل خدماتی تامین می‌شود.
مشاغلی که بیشترین درآمد ایرانی‌ها را به خود اختصاص می‌دهدبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،در بخش مشاغل مربوط به ” برق، گاز و آب” کمترین میزان اشتغال خانوار‌های ایرانی و بخش “عمده فروشی، خرده فروشی، هتل و رستوران ” بخش عمده‌ای از تامین درآمد خانوار‌های ایرانی را به خود اختصاص داده است.
هم بخش مشاغل مربوط به برق، گاز و آب از مشاغلی که شاغلان حاضر در خانوار‌های ایرانی در دست دارند تنها ۰.۹ درصد است.
پس از این حوزه کمترین سهم سهم بخش کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری بر می‌گردد. سهم این بخش از حوزه فعالیت شاغلان خانوار‌های ایرانی تنها ۳.۹ درصد است. این آمار به معنای سهم بخش‌های مختلف از ایجاد اشتغال در اقتصاد نیست بلکه سهم بخش‌های مختلف اقتصاد از شاغلان حاضر در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
بزرگی بخش خدمات در اقتصاد ایران سبب شده است بخش مهمی از درآمد شاغلان ایرانی به واسطه حضور شاغلانشان در این بخش، از حوزه مشاغل خدماتی تامین شود.
۱۸.۲ درصد از خانوار‌های ایرانی شاغلانی در بخش صنعت و معدن دارند و سهم بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نیز ۱۲ درصد اعلام شده است.
هر چند ساخت و ساز در سال‌های اخیر، یا به عبارت دیگر در یک دهه اخیر با رکودی فراگیر مواجه بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اشتغال زایی این حوزه همچنان بالاست و ۱۳.۴ درصد از خانوار‌های ایرانی شاغلانی در حوزه ساختمان دارند.
۲۱.۳ درصد از شاغلان خانوار‌ها در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و ۷.۵ درصد در بخش خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری حضور دارند.
این آمار نشان می‌دهد سهم شاغلان خانوار‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی چه میزان است، به این ترتیب روشن می‌شود کدام حوزه اقتصادی بیشترین سهم را در تامین درامد‌های خانوار‌های ایرانی داراست.
این آمار که دلالت بر وضعیت اشتغال خانوار‌های ایرانی در سال گذشته دارد نشان می‌دهد بیشترین تعداد افراد شاغل بی سواد و همچنین افراد شاغل خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۱.۹ درصد در بخش ساختمان حضور دارند.
از سوی دیگر بیشترین افراد شاغل با تحصیلات ابتدایی تا متوسطه با سهمی معادل ۱۶.۵ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتل و رستوران فعالیت دارند. سهم بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی از شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی به ۱۴.۵ درصد می‌رسد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار