رزومه

آرمان

مشمولان کدام خانواده‌ها از سربازی رفتن معاف شدند؟

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مشمولان کدام خانواده‌ها از سربازی رفتن معاف شدند؟

نمایندگان موادی از لایحه حقوق افراد دارای معلولیت را مصوب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه ۶دی) قوه مقننه در جریان رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت ماده ۲۶ این لایحه را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم در ماده ۲۶ این لایحه آمده است: پنجاه‌درصد(۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه
خواهد شد.

در تبصره این ماده ذکر شده: آیین ‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏ شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش همچنین نمایندگان با ۱۸۴ رای موافق، ۴ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده ۲۷ این لایحه را به شرح زیر مصوب کردند:

ماده۲۷: یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

‌در تبصره ماده ۲۷ آمده است: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان با ۱۸۴ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با تصویب ماده ۲۸ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۲۸ این لایحه ذکر شده: دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه ‏وقت بانوان ( مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار