رزومه

آرمان

مصاحبه با ۲۴۰۰ پذیرفته شده دانشگاه فرهنگیان در خوزستان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مصاحبه با ۲ هزار و ۴۰۰ داوطلب پذیرفته شده دو برابر ظرفیت مرحله اول دانشگاه فرهنگیان از جمعه دوازدهم شهریوماه جاری آغاز می شود.
محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور یک هزار و ۶۷۸ نفر داوطلب مرد و ۷۱۸ نفر داوطلب زن در مرحله نخست، اظهار کرد: از تعداد اعلام شده، حدود ۳۵۹ نفر زن و ۸۳۹ نفر مرد برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته خواهند شد.
وی توضیح داد: با توجه به تعداد داوطلبان و براساس مصوبه کمیته نیروی انسانی اداره کل، مصاحبه با پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و انجام آزمایشات اولیه پزشکی از جمعه دوازدهم شهریورماه جاری در محل پردیس های رسول اکرم برای داوطلبان پسر و مرکز فاطمه زهرا برای دختران انجام می شود.
به گزارش مهر، داوطلبان باید مبلغ ۲۳ هزار تومان بابت معاینات پزشکی، انجام مراحل گزینش و مصاحبه به شماره حساب ۲۱۷۳۱۲۲۳۴۷۰۰۵ بانک ملی به حساب خزانه آموزش و پرورش به نام خدمات آموزشی و فرهنگی واریز کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار