نیکان

معافیت حقوق تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق را چهار میلیون تومان پیشنهاد داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بند چهار تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به سقف معافیت‌های مالیاتی اختصاص دارد.

طبق این بند، افرادی که سالیانه ۴۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف هستند.

همچنیت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

طبق تبصره ۱۲ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۹، پیشنهاد داده بود که حقوق‌های سه میلیون تومان و کمتر از مالیات معاف شوند و با تصویب مجلس شورای اسلامی حقوق‌های سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گزارش ایرنا، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این لایحه پس از تصویب در مجلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار