استخدام سرپرست فروش

معترضان به نتایج جذب هیات علمی چگونه شکایت کنند؟

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره فرآیند اعتراض شرکت کنندگان در فراخوان جذب هیئت علمی توضیحاتی ارائه کرد.

جواد محمدی، دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اعتراض شرکت کنندگان در فراخوان جذب هیئت علمی و مشخص نشدن نتیجه شرکت در این فراخوان‌ها گفت: شورای عالی جذب هیئت علمی بر فراخوان‌های جذب نظارت انجام می‌دهد اما افراد متقاضی جذب هیئت علمی که به نتیجه جذب معترض هستند باید مسیر پیگیری و شکایت را بدانند.

او افزود: در ابتدا فرد شاکی باید به مرکز جذب هیئت علمی دانشگاه شکایت کند و فرآیند در آنجا طی شود؛ در قدم دوم اگر پاسخ مرکز جذب دانشگاه از نظر متقاضی جذب هیئت علمی، قانع کننده نبود باید به هیئت مرکزی جذب هیئت علمی وزارتخانه مربوطه مراجعه کند.

دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر متقاضی جذب در دانشگاه آزاد بود به مرکز جذب هیئت علمی این دانشگاه مراجعه و شکایت خود را مطرح کند.

محمدی تاکید کرد: اگر متقاضی جذب هیئت علمی در این دو مرحله جواب نگرفت در مرحله سوم به هیئت عالی جذب هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت کند. شاکی باید در شکایت خود قید کند که متقاضی جذب در چه رشته و چه دانشگاهی بوده است. هم اکنون مسیری که برای بررسی پرونده و رزومه باید برای مثال در ۴ ماه طی شود، به بیش از یک سال رسیده است.

دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره زمان مشخص شدن شرکت در فراخوان های جذب هیئت علمی توضیح داد: اصل فرآیند بررسی پرونده متقاضیان جذب هیئت علمی بازه زمانی ۴ ماه و نیم است و وقتی این فرآیند یک سال یا بیشتر طول کشیده، تخلف است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

محمدی درباره بازه زمانی رسیدگی به این شکایات گفت: هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پیگیری و شکایت از این قبیل تخلفات مسیر مشخص کرده است. به طور کلی اگر فردی پس از مراجعه، ظرف مدت ۲۰ روز جواب نگرفت به هیئت مرکزی جذب مراجعه کند و اگر باز هم جواب نگرفت به هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کنند تا به حقشان برسند.

دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اگر متقاضیان جذب هیئت علمی، مسیر قانونی را بدانند و این مسیر را پیگیری کنند، خیلی زودتر به حقشان می‌رسند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار