رزومه

آرمان

معرفی رشته «تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور»

دسته ها: اخبار آموزش و پرورش اخبار

معرفی رشته «تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور»

در راستای سیاست توسعه و رواج کشاورزی مکانیزه و خوداتکایی در بخش کشاورزی، آموزش رشته مهارت تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک در هنرستان‌های کاردانش و کشاورزی برای هنرجویان علاقه‌مند تعریف و پایه‌گذاری شده است.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس، رشته «تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور» در زمینه کشاورزی از گروه کشاورزی و غذا قرار دارد.
*معرفی رشته
یکی از نیازهای کشاورزی مدرن و مکانیزه، نیروی محرکه است که توسط تراکتور، این امر محقق می‌شود. در راستای سیاست توسعه و رواج کشاورزی مکانیزه و خوداتکایی در بخش کشاورزی، آموزش رشته مهارت تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک در هنرستان‌های کاردانش و کشاورزی برای هنرجویان علاقه‌مند تعریف و پایه‌گذاری شده است.
*سطح آموزشی مهارت‌ها
هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دوره عمومی، ۶ استاندارد مهارت شخصی را گذرانده و در انتهای هر استاندارد به توانایی‌های ذیل دست می‌یابند.
۱ـ استاندارد فلزکاری عمومی کشاورزی: هنرجو پس از گذراندن این استاندارد به توانایی شناخت ابزار کارگاهی و همچنین مهارت‌هایی چون جوشکاری، برش‌کار، پرچ کاری طراحی و ترکیب مهارت‌های فوق دست می‌یابد.
۲ـ استاندارد رانندگی تراکتور و تیلر: در این استاندارد، هنرجو با اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین شناخت ظاهری قطعات تراکتور و تیلر آشنا می‌شود و قادر خواهد بود به محیط‌های آموزشی و زراعی اقدام به رانندگی کند.
۳ـ استاندارد اتصال و نصب ماشین‌های یدک‌کش: در این استاندارد، هنرجویان با انواع ماشین‌های یدک‌کش و انواع اتصالات آشنا می‌شوند و آنها را با موفقیت انجام می‌دهند.
۴ـ استاندارد سرویس و تعمیر و نگهداری تراکتور: در این استاندارد، هنرجویان با این سرویس‌های تراکتور و همچنین ساختمان آن آشنا می‌شوند و خود سرویس‌های چندگانه تراکتور را انجام می‌دهند.
۵ـ استاندارد تعمیر موتور تراکتور: در این استاندارد، هنرجویان با باز و بسته کردن موتور و تعمیر قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شوند.
۶ـ استاندارد تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک: در این استاندارد، هنرجویان با سیستم‌های انتقال نیرو در ماشین‌های کشاورزی و همچنین سیستم‌های مرتبط با هیدرولیک، به طور کامل آشنا می‌شوند و اقدام به تعمیرات این سیستم می‌کنند.
*آینده تحصیلی و شغلی
هنرجویان می‌توانند در رشته‌های مرتبط با ماشین‌های کشاورزی ادامه تحصیل دهند.
آینده شغلی و بازار کار: فارغ التحصیلان می‌توانند به عنوان کاربر ماشین‌های کشاورزی، مکانیک تراکتور، مکانیک تیلر، مسئول مکانیزاسیون در شرکت‌های زراعی به عنوان مربی در مراکز آموزشی (آموزش پرورش، فنی و حرفه‌ای و…) مراکز دولتی مرتبط با این رشته (جهاد کشاورزی)، اشتغال در کارگاه‌های تعمیراتی و مراکز خدماتی مشغول به کار شوند.
* ساعت آموزش
رشته «تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور» دارای ۱۰۹ ساعت آموزش است که شامل ۴۲ ساعت شایستگی‌های عمومی، ۵۸ ساعت شایستگی‌های فنی و ۹ ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.
استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «کاربر رایانه در علوم کشاورزی متشکل از ۳ واحد نظری و ۵ واحد عملی»، «تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور متشکل از ۱۰ واحد نظری و ۲۸ واحد عملی» و «کارورزی متشکل از ۴ واحد عملی» است.

اخبار آموزش و پرورش اخبار