رزومه

آرمان

معرفی پذیرفته شدگان آزمون کتبی بیمارستان های تابعه مورخ ۳۱/۵/۹۶

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی بیمارستان های تابعه مورخ ۳۱/۵/۹۶ اعلام شد

برای دیدن اسامی اینجا کلیک کنید
برای مشاهده روز و تاریخ مصاحبه اینجا کلیک کنید
(بدیهی است در صورت عدم مراجعه هیچگونه ترتیب اثری داده نمی شود)

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار