رزومه

آرمان

مقامات مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شوند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مقامات مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مقامات(سران سه قوه،معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزیران) مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با ۱۷۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و یک رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مصوب کردند.
در موضوع این استفساریه که به تصویب مجلس رسید ، سوال شده است: آیا در تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟
در پاسخ استفساریه بیان شده که بله، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.
در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می
شوند: الف: رؤسای سه قوه
ب: معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان
ج: وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور
د:استانداران و سفراء
ه:معاونین وزراء
در ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در اردیبهشت سال ۹۵ تصیب شده آمده است: به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار