رزومه

آرمان چای لاغری

ممنوعيت يک ماهه صيد در هنديجان

دسته ها: اخبار

ممنوعيت يک ماهه صيد در هنديجان
ممنوعيت يک ماهه صيد در محدوده صيدگاه بندر هنديجان به اجرا در آمد.

رئيس اداره شيلات هنديجان گفت: اين ممنوعيت از نيمه دوم تير آغاز شده است و همزمان با شروع فصل تخم ريزي برخي ماهيان نظير شوريده، آمور و سنگسر اعمال مي‌شود.

فرامرز مزارعي گفت: ماموران گارد شيلات در صورت مشاهده صيد در زمان ممنوعيت با متخلفان برخورد قانوني خواهند کرد.

رئيس اداره شيلات هنديجان تصريح کرد: پس از سپري شدن ممنوعيت صيد، صيادان مي‌توانند با اخذ پروانه صيد از شيلات نسبت به از سرگيري فعاليت خود اقدام کنند.
ماهي شوريده هنديجان از مرغوب‌ترين و خوش طعم ترين ماهيان در کشور محسوب مي‌شود و خواستاران زيادي دارد.

سالانه حدود ۱۰ هزار تن ماهي و ميگو از صيدگاه هنديجان در خليج فارس صيد مي‌شود.
در هنديجان حدود ۵۰۰ شناور و قايق ماهيگيري به صيد و صيادي مشغول هستند.

اخبار