نیکان

منابع و مواد آزمون مجازی مهارت آموزان ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان

دسته ها: اخبار آموزش و پرورش اخبار

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از اعلام منابع و مواد آزمون مجازی مهارت آموزان ماده ۲۸ به تفکیک رشته‌های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته‌های آموزش متوسطه ظرف هفته های گذشته در فضای مجازی خبر داد.

 به گزارش ایسنا، کچوئیان با اشاره به برگزاری آزمون جامع مهارت‌آموزان ماده ۲۸ در ۲۱ آذر ماه جاری از تنظیم و نشر دفترچه راهنمای محتوا و منابع این آزمون ویژه رشته‌های مختلف مهارت‌آموزی، به تفکیک رشته‌های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته‌های آموزش متوسطه ظرف هفته های گذشته در فضای مجازی خبر داد و گفت: مجموع سئوالات آزمون کتبی مهارت آموزان ورودی سال ۱۳۹۸ و افراد باقی مانده از سال های قبل شامل ٧٠ سئوال است.

کچوئیان، آزمون مهارت آموزان را شامل دو نوع سئوال چند گزینه ای دانست و تصریح کرد: مولفه کتبی چند گزینه ای برای همه مهارت آموزان دارای ۵۵ سئوال، متناسب با رشته تخصصی این افراد در چهار حوزه است.

وی، افزود: مهارت آموزان باید در حوزه های مختلف درک و تحلیل موقعیت تربیتی، اخلاقی ۱۰ سئوال، دانش موضوعی ۲۰ سئوال، تحلیل محتوای اسناد و کتب درسی ۱۵ سئوال و دانش تربیتی ۱۰ سئوال را پاسخگو باشند.

این مقام مسئول، مولفه کتبی چند گزینه ای با سناریوهای بلند موقعیت محور در رشته‌های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته‌های آموزش متوسطه را شامل ۱۵ سئوال ذکر و اظهار داشت: این بخش از آزمون در ارتباط با ۳ موقعیت عملکردی است و هر موقعیت عملکردی در قالب یک سناریوی آموزش، یادگیری ارائه می شود و مهارت آموزان بر اساس آن موقعیت عملکردی و پس از بررسی دقیق سناریوی مطرح شده به ۵ پرسش مرتبط با هر سناریو پاسخ می دهند.

عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان، در ادامه به معرفی منابع آزمون مهارت آموزان آزمون اصلح در رشته های اعلام شده پرداخت و گفت: سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی، کتب درسی و کتب راهنمای معلم پایه های سوم و ششم دوره ابتدایی، هدیه های آسمانی، قرآن و مطالعا ت اجتماعی پایه سوم و ششم، ریاضی، فارسی، نگارش و علو م تجربی پایه ششم از جمله منابع آزمون مهارت آموزان در رشته آموزش ابتدایی به شمار می رود.

استاد دانشگاه، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته آموزش کودکان استثنایی را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی، کتب درسی و کتب راهنمای معلم دوره ابتدایی پایه های سوم و ششم، دینی و مطالعات اجتماعی پایه سوم و ششم، ریاضی، فارسی و علوم تجربی پایه ششم به تناسب توان یابی های نابینایی، ناشنوایی و کم توانی ذهنی در برنامه درسی برشمرد و یادآور شد: کتاب های راهنمای معلم از سایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به نشانی http://csdeo.ir قابل دریافت است.

دبیر شورای تخصصی نظارت دانشگاه فرهنگیان، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته های آموزش متوسطه، غیر از دبیری تربیت بدنی را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی به شرح زیر اعلام کرد:

کتب درسی و کتب راهنمای معلم دوره متوسطه اول و دوم طبق برنامه درسی رشته های دبیری فلسفه و منطق کتاب منطق پایه دهم و کتاب فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی

دبیری روانشناسی، کتاب پایه یازدهم رشته انسانی

دبیری تاریخ کتاب های پایه دهم رشته انسانی و یازدهم رشته تجربی

دبیری علوم اجتماعی،کتاب های پایه هشتم و پایه یازدهم رشته انسانی

دبیری جغرافیا کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی

دبیری معارف کتاب های پایه دهم و یازدهم

دبیری عربی کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی

دبیری انگلیسی کتاب های پایه دهم و یازدهم و سئوالات دانش موضوعی، بررسی کتب درسی و دانش تربیتی موضوعی به زبان انگلیسی

دبیری فیزیک، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی

دبیری شیمی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته تجربی

دبیری زیست شناسی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته تجربی

دبیری ریاضی،کتاب های پایه دهم رشته تجربی و یازدهم رشته ریاضی

دبیری زمین شناسی، کتاب پایه یازدهم رشته تجربی

دبیری علوم تجربی، کتاب پایه نهم و کتاب های مرتبط از پایه دهم رشته تجربی

دبیری اقتصاد، کتاب پایه دهم رشته انسانی

دبیری ادبیات فارسی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی و دبیری هنر، کتاب های پایه هشتم و نهم هستند.

وی، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته دبیری و تربیت بدنی را سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی، سند تحول با تأکید بر ساحت های شش گانه تربیتی، برنامه درسی ملی، برنامه درسی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های درس تربیت بدنی مدارس و کتاب های راهنمای معلم درس تربیت بدنی در پایه های ششم و دهم اعلام کرد.

کچوئیان، همچنین سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی را با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی، به همراه شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های ابلاغی از سوی دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استا ن ها جزو منابع آزمون مهارت آموزان در رشته مراقبت سلامت ذکر کرد.

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از منابع آزمون مهارت آموزان رشته مربی امور تربیتی سخن گفت و افزود: سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودما ن های آموزشی، محتوا ی کتا ب های درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم متوسطه اول، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها و برنامه های مربوط به مربیان امور تربیتی در مدارس و کتاب برنامه ویژه مدرسه با عنوان بوم در وزارت آموزش و پرورش از جمله منابع آزمون مهارت آموزان رشته مربی امور تربیتی است.

استاد دانشگاه، همچنین منابع آزمون مهارت آموزان رشته مشاوره را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودما ن های آموزشی، اسناد مربوط از جمله سند تحول با تأکید بر ساحت های شش گانه تربیتی ، برنامه درسی ملی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها و برنامه های مشاوره مدارس دانست و افزود: کلیه کتاب های درسی و راهنمای معلم از پایگاه کتاب های درسی به نشانی http://chap.sch.ir قابل دریافت است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، کچوئیان، در پایان خطاب به مهارت آموزان شرکت کننده در آزمون اصلح آذر ماه سال جاری، مرکز سنجش معاونت نظارت را تنها مرجع پاسخگو به سئوالات دانست و تاکید کرد: شماره تلفن های ۸۷۷۵۱۲۴۸ و ۸۷۷۵۱۴۰۸-۰۲۱ پاسخگوی سئوالات مهارت آموزان است.

اخبار آموزش و پرورش اخبار