نیکان

مهلت استفاده از سهمیه استعداد درخشان در آزمون ارشد پزشکی تمدید شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۹۹ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس درخواست متقاضیان سهمیه استعداد درخشان، که موفق به ثبت نام در سامانه ثبت نام استعداد درخشان نشده اند یا نیاز به تصحیح اطلاعات خود دارند، مقرر شد برای بار سوم مهلت جدیدی جهت ثبت نام یا ویرایش اطلاعات استعداد درخشان در نظر گرفته شود.

کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده اند باید در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریورماه از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام این سهمیه یا ویرایش اطلاعات خود با انتخاب گزینه الف اقدام کنند.

افراد متقاضی سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، باید در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریورماه ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دهند. برای این کار گزینه ب را انتخاب کرده و ثبت نام را نهایی کرده و کد رهگیری دریافت کنند. سپس در همان زمان از طریق گزینه الف با وارد کردن کد رهگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام کنند.

سامانه دانشگاه های علوم پزشکی مجدداً، از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ شهریورماه جهت ارسال اطلاعات داوطبان فعال خواهد بود. در این راستا داوطلبان هماهنگی لازم را با دانشگاهها به عمل آورند.

در صورت هر گونه تغییر در روند موجود، مراتب از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار