نیکان

مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری مجددا تمدید شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مهلت انتخاب رشته پذیرفته شدگان اولیه چهل و هفتمین دوره آموزش پذیرش دستیار تخصصی مجدد تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا، کارنامه اولیه داوطلبان چهل و هفتمین دوره آموزش پذیرش دستیار تخصصی  از روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه جاری بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت و پذیرفته شدگان این آزمون از همان روز می توانستند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

بر اساس تصمیم دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی سوال ۱۹۱ دفترچه A و معادل آن در دفترچه B سوال ۱۸۹ و در دفترچه C سوال ۱۹۷ و در دفترچه D سوال ۱۹۱ حذف شد که در کارنامه علمی (شامل نمره کل از ۶۰۰ نمره و رتبه در هر یک از پنج گروه آموزشی) اعمال شد و داوطلبانی که نمره کل از ۶۰۰ آنها کمتر از ۱۵۰ باشد مجاز به انتخاب رشته محل نیستند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل نیز تا آخر روز ۱۵ شهریور ماه مهلت داشتند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای انتخاب رشته خود اقدام کنند که  این مهلت برای بار دوم تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه تمدید شد.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل در آزمون فوق هستند باید پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند .

چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی سال ۹۹ روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ با رقابت بیش از  ۱۴ هزار و ۶۷۸ داوطلب و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار