رزومه

آرمان

مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد در کنکور ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد در کنکور ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری برای دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ امشب ۲۶ مرداد ماه پایان می یابد.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داوطلبان آزمون سراسری که مجاز به انتخاب رشته شده اند باید تا ساعت ۲۴ امشب به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه مراجعه کرده و نسبت به انتخاب کدرشته محل های دانشگاه آزاد اقدام کنند.

وی افزود: مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری برای رشته محل های دانشگاه آزاد تمدید نخواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: نتایج انتخاب رشته دوره های با آزمون این دانشگاه اواخر شهریورماه اعام خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار