نیکان

میزان ظرفیت پذیرش استعداد درخشان در ارشد و دکتری اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

میزان ظرفیت پذیرش استعداد درخشان در ارشد و دکتری اعلام شد

شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری، دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره‌های روزانه و غیرانتفاعی دکتری خود در هر کدرشته محل تحصیلی را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت علوم به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش کند.

پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

همچنین شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد نیز اعلام شده است و دانشگاه بر اساس آن اختیار دارد نسبت به پذیرش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی پیوسته (دوره‌های روزانه و شبانه) واجد شرایط به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون اقدام کند.

ظرفیت پذیرش به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون در هر کدرشته محل مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودی دوره‌های روزانه یا غیرانتفاعی کارشناسی ارشد سال ۹۸ در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم اعلام شده است.

ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

عنوان دانشگاه ظرفیت پذیرش میزان تخصیص ظرفیت پذیرش متقاضیان
دانشگاه‌های دولتی سطح یک تا ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون – دو سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان دانشگاه‌های سطح یک

– یک سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها (خارج از سطح یک)

دانشگاه‌های دولتی سطح دو تا ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون – دو سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان دانشگاه‌های سطح یک و دو

– یک سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها (خارج از سطح یک و دو)

دانشگاه‌های دولتی سطح سه تا ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون – دو سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان دانشگاه‌های سطح سه

– یک سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها (خارج از سطح سه)

دانشگاه‌های دولتی سطح چهار تا ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون تخصیص ظرفیت پذیرش به هر نسبتی در اختیار دانشگاه است
دانشگاه‌های دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی و مراکز پژوهشی تا ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون تخصیص ظرفیت پذیرش به هر نسبتی در اختیار دانشگاه است

شرایط و ضوابط پذیرش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع دوره روزانه و شبانه) نیز از سوی سازمان سنجش اعلام شده است. بر اساس مفاد آئین نامه پذیرش دانشجوی استعداد درخشان، دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند

دانشجویان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ فارغ التحصیل شوند در غیر این صورت پذیرش آنان لغو خواهد شد. تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرش شده بر اساس آئین نامه‌های یاد شده مجاز نیست.

پذیرش فقط برای دوره‌های روزانه و غیرانتفاعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، علمی – کاربردی، غیرانتفاعی مجازی، دانشگاه‌های دولتی در دوره‌های نوبت دوم، الکترونیکی (مجازی)، نیمه حضوری، پردیس‌های بین الملل (خودگردان) و پژوهش محور مجاز به استفاده از آئین نامه‌های یاد شده برای پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان نیستند.

دانشگاه‌ها می‌توانند با رعایت شرایط فقط یک بار تا اول شهریورماه هر سال نسبت به پذیرش افراد حائز شرایط اقدام کنند و اسامی پذیرش شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید به سازمان سنجش اعلام و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید این سازمان است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار