رزومه

آرمان چای لاغری

میزگرد بررســی طنز در آثار نمایشی تلویزیون

دسته ها: اخبار


جام جم - آژانس عکس

<!–


–>

میزگرد بررســی طنز در آثار نمایشی تلویزیون ســامان گرفت با حضور احمد طالبی نژاد، رامبد جوان، مهراب قاســمخانی و محسن چگینی. هر چهار مدعو در کار خود خبره و می شود گفت استاد هســتند

اخبار