رزومه

آرمان

نام نویسی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان در خوزستان

دسته ها: اخبار استان اخبار

از صبح امروز و به مدت یک هفته ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور آغاز شد. در خوزستان تا کنون حضرات آیات شفیعی، کعبی، حسن زاده و فرحانی؛ ۴ روحانی و عالم برجسته استان برای ثبت نام به محل فرمانداری اهواز حاضر شدند و نام نویسی کردند. لازم به ذکر است در این دوره با افزایش یک نفری نسبت به دوره قبل ۷ نفر از خوزستان با رای مردم به مجلس خبرگان رهبری راه خواهند یافت.

اخبار استان اخبار