رزومه

آرمان

نتایج اولیه دستیاری فوق تخصصی اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی اعلام شد و پس از برگزاری آزمون های شفاهی و مصاحبه، انتخاب رشته صورت می گیرد.
دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی دوره سی و چهارم با حضور ۶۸۰ داوطلب ۱۴ بهمن ماه ۹۵ برگزار شد.
وی افزود: کلید اولیه آزمون روز پنجشنبه روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی گذاشته شد و پس از بررسی نظر متخصصین کلید نهایی اعلام شد و افرادی که بالای ۶۰ درصد نمره را آوردند مجاز به ورود به آزمون شفاهی شدند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: افرادی که در آزمون های شفاهی نیز ۶۰ درصد نمره را کسب کنند می توانند در فرآیند انتخاب رشته شرکت کنند.
وی افزود: آزمون های شفاهی تا ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.
پورکاظمی خاطرنشان کرد: پس از آن انتخاب رشته داوطلبان واجد شرایط، نتایج نهایی پذیرش در اردیبهشت ۹۶ منتشر می شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار