استخدام سرپرست فروش

نحوه برقراری بیمه بیکاری تأمین اجتماعی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیرکل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه بیکاری گفت: اگر اداره کار وضعیت اشتغال فردی را بررسی کرد و اشتغال وی محرز شد، بلافاصله به شعب تامین اجتماعی برای قطع بیکاری اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، « بیمه بیکاری» این روزها واژه ای آشناتر برای کارگرانی که تحت پوشش قانون کار هستند و فعالیت می کنند. کارگرانی که در سایه شوم کرونا یا بیکار شده اند یا بیمار.

اما تعداد کارگرانی که به دلیل عدم اجرای قانون، قرارداد موقت دارند و از این ظرفیت قانونی هر چند اندک محروم هستند کم نیست.متأسفانه کارگرانی که دارای قرارداد موقت هستند از تمام حمایت های قانونی محروم هستند و همین باعث می شود.

بسیاری از کارگران شاغل به خصوص در بخش خدمات که در ماه‌های اخیر به خاطر کرونا، شغل خود را از دست داده اند، فاقد قرارداد مکتوب با کارفرما هستند. قرارداد این گروه از کارگران، به اصطلاح شفاهی است اما حقوق آن‌ها هرماه به حسابشان واریز شده و حق بیمه نیز به تامین اجتماعی پرداخت شده است.

تا پیش از این، این گروه از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد مکتوب، در گرفتن بیمه بیکاری با دردسرهایی مواجه بوده اند؛ اما به نظر می‌رسد قانون منعی برای دریافت بیمه بیکاری آن‌ها نداشته باشد. ماده 6 قانون تامین اجتماعی می‌گوید: برای دریافت مقرری، بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حداقل 6ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

قرارداد شفاهی در ادبیات کار، به نوعی قرارداد دائم محسوب شده و کارگران دارای این نوع قرارداد، در صورت تعدیل باید بتوانند از مقرری بیکاری استفاده کنند.

مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در اوایل آبان ماه گفته بود: مشمولین فاقد قرارداد موقت کماکان با دارا بودن شش ماه سابقه موضوع حکم مقرر در ماده 7قانون بیمه بیکاری، مشمول بیمه بیکاری هستند.

*چگونگی بیمه بیکاری

حالا مهدی شکوری، مدیرکل بیمه شدگان سازمان  تامین اجتماعی درباره نحوه برقراری بیمه بیکاری تأمین اجتماعی گفته است: اگر سازمان تأمین اجتماعی نیز در بررسی‌های اعمال شده اعلام کند که فرد اشتغال به کار دارد، مراتب به وزارت کار برای قطع مقرری بیمه بیکاری اعلام می‌شود.

وی افزود: به موجب ماده 15مصوب سال 69بیمه شده نیز 15روز فرصت دارد تا در صورت اشتغال به کار، بلافاصله این مطلب اعلام تا زمینه برای قطع مقرری با همکاری بیمه شونده فراهم شود.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است، استفاده و بهره گیری از سیستم‌های مکانیزه است که سیستم اصناف، اتحادیه ها، بازرسی کارگاه ها، سیستم پرداخت سوابق حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌کندچه فردی در کجا و کدام کارگاه مشغول فعالیت است.

مدیر کل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ماده 17آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 است.  اگر اداره کار وضعیت اشتغال فردی را بررسی کرد و اشتغال وی محرز شد، بلافاصله به شعب تامین اجتماعی برای قطع بیکاری اعلام می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار