اهواز ملک نیکان

نحوه برگزاری دوره های مهارت افزایی دانشجویان در ترم کرونایی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم وضعیت برگزاری کلاس های مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی در سال تحصیلی جدید را تشریح کرد.

محمد رضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه برگزاری طرح مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی در سال تحصیلی جاری با توجه به مجازی شدن آموزش های دانشگاهی گفت: آموزش های ارتقاء مهارت افزایی دانشجویان درسال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بیشتر این دوره ها به صورت شبیه ساز، سازه های مجازی و امثال آن برگزار می شود ضمن اینکه خیلی از این دوره ها نیاز به حضور فیزیکی و عملی ندارند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی توضیح داد:  به عنوان مثال دانشجویی که در رشته علوم انسانی تحصیل می کند، مهارت افزایی آن یعنی اینکه علم، دانشجو در حوزه تحصیلی وی افزایش یافته و شناخت بهتری نسبت به مسائل کلاس خود داشته باشد.

وی ادامه داد: ممکن  است از طریق سمینار های مجازی، برگزاری نشست های گروهی و حلقه های یادگیری، دانشجویان در این زمینه آموزش ببینند و لزوما نیاز به حضور فیزیکی دانشجو ندارند.

آهنچیان با بیان اینکه طرح مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی سال گذشته در تمام دانشگاه های دولتی اجرا شد، افزود: از دانشگاه ها خواسته ایم تا گزارش عملکرد دانشگاه خود را در زمینه طرح مذکور از مهر سال ۹۸ تا مهر سال ۹۹ ارائه کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار