استخدام سرپرست فروش

نحوه برگزاری کلاس های دانشگاه پیام نور اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

نحوه برگزاری کلاس‌های دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم نیز همچون ترم گذشته بصورت آنلاین از طریق سامانه‌ی LMS و بصورت استانی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ تا امروز ۱۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

دانشجویان از ۲۶ بهمن ماه لغایت ۶ اسفند ماه برای حذف و اضافه فرصت دارند، دانشجویانی که در فرجه انتخاب واحد، انتخاب واحد نکنند در فرجه حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند.

برگزاری امتحانات پایان ترم ۱۱ خرداد الی ۶ تیر ماه انجام خواهد شد.

همچنین از نیمه دوم بهمن ماه به بعد به مرور کلاس‌ها آغاز می‌شود. درخواست وام و درخواست مرخصی تحصیلی، همزمان با شروع انتخاب واحد صورت می‌گیرد.

نحوه برگزاری کلاس‌ها نیز همچون ترم گذشته به صورت آنلاین از طریق سامانه‌ی LMS و به صورت استانی انجام می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار